Kinderen voor kinderen...
Op 6 januari gingen 19 groepen Driekoningen langs de deuren om geld in te zamelen voor de de 25 geadopteerde kinderen in het SOS-kinderdorp in Honduras. Bij het inleveren van de collectebus werd het geld geteld.
De totale opbrengst was € 849,00 !  Een prachtig resultaat.
Koninkjes en gulle gevers hartelijk bedankt!
Klik hier voor de foto's, gemaakt in het parochiecentrum.
   
Extra collecte tijdens Kerstvieringen
In de verschillende  Kerstvieringen in de Maria Magdalenakerk was er een extra collecte.
De opbrengst van € 1667,81 was bestemd voor de actie Magdalenakinderen. Langs deze weg willen wij alle mensen die aan deze collecte hebben bijgedragen heel hartelijk bedanken.
   
€ 158,70 voor de actie Magdalenakinderen
Als coördinator van de actie Magdalenakinderen was ik blijf verrast met de opbrengst van deze actie van CDA Gilze en Rijen, die even de politiek de politiek liet en zich inzette voor een goed doel! Namens onze 25 financieel geadopteerde kinderen in het SOS-Kinderdorp Tela in Honduras. Hartelijk dank!
   

CDA Gilze en Rijen in actie voor Magdalenakinderen 

Zaterdag 16 december was CDA Gilze en Rijen op de Rijense Kerstmarkt. Niet met flyers, folders en slogans, maar voor het goede doel! Voor twee euro kon men daar een leuke kerstattentie kopen. Alle opbrengsten hiervan gaan naar de Magdalenakinderen in Tela, Honduras.

Over het resultaat leest u later meer.

   

Kerstgift: €350,- voor actie Driekoningenzingen Magdalenakinderen! 

Vicaris Paul Verbeek, voorzitter van de Beauraingbedevaart in het bisdom Breda, heeft tijdens het bedevaartweekend,  dat jaarlijks in september in Beauraing door het bisdom wordt georganiseerd. besloten het intentiegeld van de zondagsviering te schenken aan onze actie. Lees meer.
   
Zes Nieuwsbrief
Om onze donateurs op de hoogte te houden, wil de werkgroep enkele keren per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. Deze nieuwsbrief kunt u via de website downloaden.
Klik hier om nul de nieuwsbrief te bekijken.
   
Werkgroep
Om de acties rondom de adoptie van de kinderen in het SOS-kinderdorp Telagoed te kunnen regelen is er een nieuwe werkgroep samengesteld om de Actie nieuw leven in te blazen.  Zij willen zorgdragen voor een goede communicatie met de donateurs en mensen in onze leefgemeenschap. Op die manier zetten zij zich om voldoende financiële middelen te "werven" om deze adoptie te kunnen: continueren.
   

Jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt in Rijen, 17 oktober, zijn we aanwezig in de Magdalena-kerk van de parochie Heilige Geest om bekendheid te geven aan deze mooie actie en in de hoop nieuwe donateurs te werven. Voor deze gelegenheid is er een speciale informatiefolder gedrukt.

   

2017: € 675,00 voor Actie Magdalenakinderen

Koninkjes Rijen bedankt!  

In Rijen gingen er opnieuw kinderen als driekoningen gekleed langs de deuren. Het geld dat ze ophalen is voor de Magdalenakinderen. Op deze manier dragen de kinderen van Rijen bij aan de adoptie van de 25 kinderen die wonen in het SOS-kinderdorp Tela in Honduras  Lees verder.