Jubileumboekje

 

Actie Magdalena-kinderen 25 jaar oud of jong? De tijd zal het leren...


Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum willen wij, als blijk van waardering, dit speciale boekje over "onze" vijfentwintig Magdalena-kinderen aanbieden aan onze vaste en toekomstige donateurs.

 

In dit boekje willen wij u een beeld schetsen van de actie "Magdalena-kinderen" en u een indruk geven van de omgeving waarin de kinderen in Tela leven.

 

In de afgelopen 25 jaar is de actie "Magdalena-kinderen" door regelmatige publicaties in het Weekblad Gilze en Rijen, het uitgeven van nieuwsbrieven, het Driekoningenzingen en het hebben van een eigen website een begrip geworden in Rijen.

 

Als co÷rdinatoren van de actie houden wij contact met de kinderen in Tela en verzorgen wij naast de publiciteit ook voorlichting aan onder andere scholen. Wij hopen dat dit boekje voor u een stimulans is om deze actie te blijven (gaan!) steunen. Geef het een plaatsje in de kast en laat het ook eens aan uw vrienden en kennissen zien. Misschien dat zij ook enthousiast worden en maandelijkse bij willen dragen aan het geluk van "onze" Magdalena-kinderen.

Download hier het boekje (pdf)