Weer
een prachtig resultaat! 849- bij elkaar gezongen!

Ook dit jaar hebben de katholieke basisscholen De Brakken en St. Jozef meegewerkt aan het traditionele Driekoningen zingen voor de actie Magdalenadekinderen. Het heeft gewerkt.

Op zaterdag 6 januari gingen maar liefst 18 groepjes van Driekoningen langs de huizen.Er werd gezongen om bijdragen op te halen voor de Magdalenakinderen uit het SOS-kinderdorp Tela in Honduras en natuurlijk zongen ze ook voor iets lekkers Op het einde van de viering van 17.00 uur kwamen enkele koningen zingend de kerk binnen. Er werd een foto genomen voor de kerststal.

In het Parochiecentrum werden de collectebussen ingezameld. Ieder groepje telde het geld, dat is altijd spannend!. De totale opbrengst was uitstekend en bedroeg 849,-. Na een warme chocolademelk en een mooie groepsfoto gingen de koningen in stilte weer naar huis.

Bedankt directie, leerkracht, ouders, maar vooral ook jullie jongens en meisjes die met zoveel enthousiasme langs de deuren zijn gegaan voor het goede doel.
Natuurlijk hopen wij dat ook volgend jaar er weer kinderen zullen zijn om deze mooie traditie te behouden.


 

 


6 januari 2018

Driekoningenzingen voor de Magdalenakinderen

Op zaterdag 6 januari 2018 is het weer Driekoningen. In Rijen wordt de traditie van Driekoningenzingen voor de Magdalenakinderen voortgezet.

De kinderen gaan, als koningen verkleed, langs de deuren om Driekoningen te zingen. Het geld dat ze daarmee ophalen is bestemd voor de 24 geadopteerde Magdalenakinderen  die in het SOS Kinderdorp Tela in Honduras.

 Om de actie extra onder de aandacht van de basisschoolkinderen te brengen, verzorgt de werkgroep Magdalenakinderen een presentatie over het Driekoningenzingen op de scholen St. Jozef en De Brakken. Het aanmelden en meedoen verloopt via de scholen.

Kinderen konden zich opgeven voor 20 december bij hun leerkracht. Vervolgens worden er voldoende collectebussen op de school afgeleverd en voor de kerstvakantie krijgen de kinderen de bus mee.

Iedereen kan meedoen!
Op donderdagmiddag 4 januari 2018 kan een losse groep ook een collectebus en buttons ophalen tijdens de openingstijden van 14.00 tot 16.00 uur van het Parochiecentrum van de Parochie Heilige Geest; wat is gevestigd naast de Maria Magdalenakerk.

Inleveren collectebussen
Na het zingen op 6 januari 2018 kunnen de kinderen hun collectebussen inleveren, vanaf 18.00 tot 19.30 uur, in het Parochiecentrum Hoofdstraat 58. De opbrengst wordt geteld en er is limonade, chocolamelk en lekkers. Ook is er een fotostudio ingericht om, per groep koningen, een supermooie foto te maken.

Mocht je toch nog later zingen, dan kun je de bus ook op woensdag 10 januari inleveren in het Parochiecentrum naast de kerk.